Toplumla İlgili Memnuniyet Anketi

Kurumsal Özdeğerlendirme Programı

Bu anketler ile sizlerin değerli görüş ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Anket sonuçları, sizlere daha kaliteli bir hizmet vermek ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için yapacağımız çalışmalara temel oluşturacaktır.


Toplum Memnuniyeti: Kurumumuzun hizmetlerinden doğrudan hizmet almayan veya dolaylı yoldan faydalanan kişilerin/kesimlerin memnuniyet düzeylerini ölçmeyi ve bunun sonucunda kurumumuzun topluma yönelik faydalarını ve tanınırlığını arttırmayı hedeflemektedir.

Toplumla ilgili memnuniyet anketi için tıklayınız.