Esnaf ve Sanatkarlar

  • Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nın kuruluş müracaatlarının incelenmesi ile Bakanlığımız Esnaf ve  Sanatkarlar  Genel Müdürlüğü’ne kuruluş evraklarının gönderilmesi işlemlerinin yapılması
  • İlimizde  kurulmuş  bulunan  Esnaf  ve  Sanatkarlar  Odaları'nın  statü değişiklik işlemlerinin incelenmesi  evraklarının  Bakanlığımız Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’ ne gönderilmesi işlemlerinin yapılması
  • İl  Merkezinde, Esnaf  ve  Sanatkarlar  Odaları'nın   yaptıkları  Genel Kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi
  • İl Merkezinde esnaf ve tacir ayrımı ile ilgili komisyon çalışmalarının yürütülmesi
  • 5362  sayılı   Kanunun  62. maddesine  istinaden    oluşturulan   itiraz  komisyonunun sekretaryasının yapılması hizmetleri yürütülmektedir.