Personel ve Destek

Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi Kadro ve Personel Durumu
 
    Müdürlüğümüz personelinin tamamı Bakanlık tarafından atanmakta, kadro yapısı itibariyle değişkenlik göstermektedir.
Müdürlüğümüzde; 31.12.2013 tarihi itibarıyla:
1 İl Müdür Vekili
2 Şube Müdürü,
4 Şef,
8 Mühendis,
8 Gümrük Ticaret Denetmen Yardımcısı,
3 Araştırmacı,
3 Uzman,
11 Memur,
1 Tekniker,
1 Teknisyen,
1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,
olmak üzere toplam 43 personel görev yapmaktadır.