KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE !

BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİNİZ.

Sorumlularının Yükümlülükleri


1. Kooperatif portalına http://eski-koopbis.ticaret.gov.tr web adresi üzerinden veya e-devlet üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e-hizmet menüsü linkinden e-devlet oturumu açılarak giriş yapılacaktır.

2. Bir kooperatife ortak olduğu halde sistemde ortağı olduğu kooperatifin bölümüne erişemeyen kişi kooperatif yetkilileriyle iletişime geçerek kendisinin ortak olarak sisteme eklenmesini talep  etmelidir. Talep üzerine dahi kooperatife ortak olarak eklenmeyen kişi olası hak kayıplarının önüne geçmek için hukuki yollara başvurmalıdır.
 
3. Bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olduğu halde sistem tarafından ilgili kooperatif verilerine erişim yetkisi sağlanmayan kişi Ticaret İl Müdürlüklerine, yönetim ve denetim kurullarının tescil evrakları da dahil durumunu gösterir belgelerle mürecaat ederek ilgili kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak kendini tanımlatmalıdır.

4. Kooperatife genel müdür veya Koop-Bis vekili/yetkilisi atanması durumunda yönetim kurulu üyelerinden biri, durumu gösterir belgelerle Ticaret il Müdürlüğü'ne müracaat ederek ilgili kooperatif genel müdürünün veya Koop-Bis vekilinin sisteme tanıtılması, bu görevden ayrılma halinde de görevden çıkarılması sağlanmalıdır.

5. Kooperatif yetkilileri ortaklarını eksiksiz bir şekilde sisteme eklemelidir. Sistemde var olan entegrasyon sayesinde T.C. kimlik numarsı ve doğrulama bilgisinin girilmesiyle ortağa ilişkin birçok bilgi otomatik olarak çekileceğinden bu işlem kolaylıkla yapılabilecektir. 
   Kooperatif portalına kaydedilecek hususlar şunlardır;
  a) Ortaklıktan çıkarılması henüz kesinleşmeyen kişilere ilişkin olarak yönetim kurulunun çıkarma kararının tarihi ve numarası, çıkarılmaya ilişkin ihtarnamelerin tarih ve numarası, genel kurula veya mahkemeye itiraz edilip edilmediği,
  b) Ortaklığın devri halinde devre ilişkin yönetim kurulu kararının tarih ve numarası,
  c) Ortağın ölümü durumunda yerine bildirilen kişinin adı ve soyadı ile kimlik bilgileri,
  ç) Ortağın mesleği vb. hususlar.

6. Kooperatif ortaklığına giriş ve çıkışa ilişkin olarak yapılan her türlü işlem (ortaklığa giriş, ortaklığın devri, ortağın ölümü, çıkma, çıkarılma, tüzel kişi ortağı temsil eden kişilerde değişiklik olması vb. durumlarda) konuyla ilgili olarak yönetim kurulu kararının alınmasının ardından yedi gün içinde elektronik ortamda Kooperatif Bilgi Sistemine de işlenecektir.

7. Kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantısı öncesinde hazırlamak zorunda oldukları hazirun listelerinin Kooperatif Bilgi Sisteminde kayıtlı ortak listeleri ile uygunluk içinde bulunması sağlanmalıdır. Bu hususlar kooperatif yönetim kurulunun sorumluluğu altındadır.