KOOPERATİF GENEL KURULU BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

Kooperatif genel kurulu için bakanlık temsilcisi talebi başvurusunda aşağıdaki belgeler istenmektedir.

-Üzerinde kooperatif kaşesi ve çağrıya yetkili en az iki kişinin imzası bulunan dilekçe
-Gündemi içeren yönetim kurulu karar fotokopisi
-Ticaret sicil müdürlüğünden yönetimin görevde olduğunu gösterir yazı
- Posta veya elden tebliğ listesi 
- Vezne Alındısı
-Mesai içi 51,50₺ Mesai Dışı 103,00 ₺ olan temsilci ücreti Ziraat Bankası Konak-IBAN TR44 000100 0776000010005515 hesabına yatırılacaktır. (Temsilci ücreti her yıl değişmektedir.)
- Başvurular toplantı tarihinden (toplantı günü hariç) en az 15 gün önce yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

Dilekçe Örneği için tıklayınız.