Ticaret İl Müdürlüğümüz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi faaliyete geçmiştir.

 

25.08.2011 Tarih ve 28063 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"  hükümleri çerçevesinde, Ticaret İl Müdürlüğümüzce Kayıtlı Elektronik Posta Hesapları (KEP) ''izmirticaretilmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr'' ve ''izmirticaretilmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr'' olarak alınmış olup, KEP üzerinden belge kabul eden kamu kurumu ve özel kuruluşlar ile resmi yazışmalar başlamıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.